diensten - allianties

Alliantiecontracten


Een goede samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is van cruciaal belang voor het slagen van complexe infrastructuurprojecten. Een alliantie kan werken als katalysator van een goede samenwerking en biedt de mogelijkheid om een evenwichtige verdeling van risico’s te bewerkstelligen en (financiële) optimalisaties in de fase na gunning te bereiken.

De adviseurs van Quooste hebben aan de wieg gestaan van het eerste alliantiecontract in de GWW in Nederland, de Waardse Alliantie. Sindsdien heeft Quooste het alliantiemodel verder ontwikkeld en in diverse projecten de toepassing ervan bewezen.


neem contact op

WAT DOEN WIJ


alliantieovereenkomst | alliantiefonds | governance | risicoverdeling | cost engineering | value engineering | inkoopadviseur | inkoopmanager | contractmanager


REFERENTIES


Aanpak Ring Zuid (ARZ), Groningen

Aanpak Ring Zuid (ARZ), Groningen

Quooste werkt binnen de projectorganisatie Aanpak Ring Zuid aan de contractvoorbereiding en aanbesteding van het project Zuidelijke Ringweg Groningen. Projectbeschrijving…

Alliantie Station Driebergen Zeist

Alliantie Station Driebergen Zeist

Projectbeschrijving Voor het project Station Driebergen Zeist wordt spoorwegovergang in de Hoofdstraat vervangen door een spooronderdoorgang. Daarbij worden 4 sporen…

Tunnelalliantie ProRail

Tunnelalliantie ProRail

Projectbeschrijving ProRail wenst raamcontracten te sluiten voor alle te bouwen onderdoorgangen onder het spoor. Doel is om vijf aannemers te selecteren die voor de…

Spoorlijn Heerenveen Groningen

Spoorlijn Heerenveen Groningen

Projectbeschrijving De provincies Fryslân en Groningen hadden de ambitie voor het aanleggen van bovengenoemde spoorlijn waarvoor een budget van € 577…