diensten - contractmgt

Contractmanagement


Uw contract is gegund en de marktpartij staat klaar om te starten met het werk. Na een succesvol doorlopen aanbesteding breekt nu de fase aan waarin het contract moet worden gemanaged c.q. beheerst. Dit behelst het borgen van de prestatie zoals deze zijn beschreven in het contract, het managen risico’s en betrekken van stakeholders om wijzigingen in het contract te beperken en het voeren van de contractadministratie.

Quooste beschikt over de ervaring om uw contract te managen tijdens de uitvoering. Meestal zijn we nog actief in projecten waar ook de aanbesteding is georganiseerd en het contract is opgesteld, maar ook voor contracten die al in uitvoering zijn kunnen we ons snel inwerken. De toepassing van systeemgerichte contractbeheersing  is voor onze adviseurs gemeengoed.


neem contact op

WAT DOEN WIJ


contractmanagement | contractbeheersing | systeemgerichte contractbeheersing | prestatiemanagement | VTW’s | acceptatie en toetsing | oplevering en overdracht | claimonderhandelingen | constructionboard | contractmanager