Wij bieden onderstaande dienstverlening

Hieronder treft u een overzicht van de diensten van Quooste. De wijze waarop wij u van dienst kunnen zijn varieert van de inzet als project- of interimmanager, als (strategisch) adviseur op regiebasis tot en met het leveren van een integrale oplossing op basis van no-cure/no-pay. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden wat Quooste voor uw organisatie of project kan betekenen, neem dan vrijblijvend contact op.


diensten - inkoopstrategie

Inkoopstrategie


In uw inkoopstrategie komen tal van vragen samen die gezamenlijk de kaders vormen voor de verdere uitwerking van de aanbesteding en het opstellen van het contract. Doel is om invulling te geven aan de projectdoelstellingen en te komen tot een heldere en evenwichtige verdeling van taken, verantwoordelijkheden en risico’s tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Quooste heeft ruime ervaring met het opstellen van de inkoopstrategie (ook wel contracteringsstrategie, marktbenaderingstrategie of make-or-buy analyse genoemd). Wij maken niet alleen de strategie, maar voeren die ook uit!

lees meer

diensten - aanbesteden

Tendermanagement


Het vormgeven van de marktbenadering is bij grote en kleine projecten een belangrijke uitdaging. Het is uiteindelijk de invulling van de projectdoelen en markeert het moment dat marktpartijen het project verder vorm gaan geven. Bij projecten boven de drempel vindt deze marktbenadering plaats door een Europese aanbesteding. 

De aanbestedingen waar adviseurs van Quooste bij betrokken zijn betreffen voornamelijk Europese aanbestedingen. Onze adviseurs beschikken over ruime ervaring met betrekking tot het vormgeven, organiseren en uitvoeren van (Europese) aanbestedingen.

lees meer

diensten - contractmgt

Contractmanagement


Uw contract is gegund en de marktpartij staat klaar om te starten met het werk. Na een succesvol doorlopen aanbesteding breekt nu de fase aan waarin het contract moet worden gemanaged c.q. beheerst. Dit behelst het borgen van de prestatie zoals deze zijn beschreven in het contract, het managen risico’s en betrekken van stakeholders om wijzigingen in het contract te beperken en het voeren van de contractadministratie.

Quooste beschikt over de ervaring om uw contract te managen tijdens de uitvoering. Meestal zijn we nog actief in projecten waar ook de aanbesteding is georganiseerd en het contract is opgesteld, maar ook voor contracten die al in uitvoering zijn kunnen we ons snel inwerken. De toepassing van systeemgerichte contractbeheersing  is voor onze adviseurs gemeengoed.

lees meer

diensten - inkoopprof

Inkoopprofessionalisering


Een sterke focus op de kernactiviteiten heeft tot gevolg dat veel organisaties tegenwoordig een significant deel van de uitgaven aan inkoop besteden. Deze inkoopintensieve organisaties kopen voor aanzienlijke bedragen grondstoffen in, diensten en in veel gevallen zelfs halffabricaten. Bij veel bedrijven is het aandeel inkoop in de omzet zelfs groter dan de eigen activiteiten. Een goed functionerende inkooporganisatie is zodoende van cruciaal belang voor uw organisatie.

Op basis van onze ervaringen zijn wij goed instaat op de inkoopfunctie binnen uw organisatie te professionaliseren en te moderniseren en weten wij besparingen te realiseren die de prestaties van uw bedrijf of organisatie verbeteren.

lees meer