Wij beschikken over de volgende expertises

Hieronder treft u een overzicht van de expertises van Quooste. De wijze waarop wij u van dienst kunnen zijn varieert van de inzet als project- of interimmanager, als (strategisch) adviseur op regiebasis tot en met het leveren van een integrale oplossing op basis van no-cure/no-pay. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden wat Quooste voor uw organisatie of project kan betekenen, neem dan vrijblijvend contact op.


diensten - allianties

Alliantiecontracten


Een goede samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is van cruciaal belang voor het slagen van complexe infrastructuurprojecten. Een alliantie kan werken als katalysator van een goede samenwerking en biedt de mogelijkheid om een evenwichtige verdeling van risico’s te bewerkstelligen en (financiële) optimalisaties in de fase na gunning te bereiken.

De adviseurs van Quooste hebben aan de wieg gestaan van het eerste alliantiecontract in de GWW in Nederland, de Waardse Alliantie. Sindsdien heeft Quooste het alliantiemodel verder ontwikkeld en in diverse projecten de toepassing ervan bewezen.

lees meer

diensten - geint contracten

Geïntegreerde contracten


Geïntegreerde contractvormen worden veelvuldig toegepast in de GWW sector. Bij deze contractvormen worden ontwerp én uitvoering geïntegreerd uitbesteed, eventueel in combinatie met onderhoud en/of financiering van het project.

Quooste heeft uitgebreide ervaring in het opstellen van D&C, DBFM, concessies en/of prestatieonderhoudscontracten. Naast de “Nederlandse” bouwcontracten heeft Quooste kennis van de internationale standaarden FIDIC en NEC3.

lees meer

diensten - 2nd opinion

Expert review


Contractdossier gereed en tijd om naar de markt te gaan? Of ontvangt u binnenkort de inschrijvingen van uw aanbesteding die u moet beoordelen. In beide gevallen kan een frisse en objectieve blik wenselijk zijn.

Quooste beschikt over de ervaring om in kort tijdsbestek een gedegen 2nd opinion uit te voeren of deel te nemen in een beoordelingscommissie van uw aanbesteding. Op basis van onze projectervaringen brengen wij een objectief oordeel; fris, verhelderend en soms prikkelend. Maar wel binnen de van toepassing zijnde kaders, want niets is zo vervelend als een review of beoordeling waar u als opdrachtgever meer werk aan hebt dan dat het voordeel oplevert.

lees meer

diensten - aencrecht

Juridisch advies


Een aanbesteding beschouwen wij als een unieke kans om uw partner voor het project te selecteren en de overeenkomst is (slecht) een middel om uw doelstellingen te realiseren. In de praktijk wordt het vak soms (helaas) als een juridische aangelegenheid beschouwd.

Quooste is gespecialiseerd in het aanbestedings- en contactrecht en kan u adviseren over de aanbesteding, het contract en/of geschillen in de uitvoering. Wij staan voor een pragmatische aanpak, waarbij de aanbesteding en het contract een uitvloeisel zijn van strategie om uw (project)doelstellingen te bereiken, welke uiteindelijk ook juridisch in orde moet zijn.

De adviseurs van Quooste beschikken over ruime ervaring van de rechtspraktijk en hebben bijdragen aan breed toegepaste marktstandaarden als de UAV-GC 2005 en de ARN2013.

lees meer

diensten - fin beheersing

Projectbeheersing


Uw project financieel onder controle is meer dan alleen het realisatiecontract beheersen. Een gezonde balans tussen uw taakstellend budget enerzijds en de kosten anderzijds is essentieel. Inzicht in deze balans, incentives om te sturen en marge om onvoorziene omstandigheden op te vangen zijn cruciaal voor uw projectsucces.

Quooste beschikt over ruime ervaring op het gebied van financiële projectbeheersing. Het geheel overzien van kostenraming tot en met beschikbaar budget is één, de incentives kunnen bedenken om erop te sturen is veel belangrijker.

lees meer

diensten - opzet en structuur

Projectopzet & structurering


Het succes van uw project wordt in veel gevallen al bij de start bepaald. Het is cruciaal dat u de opgave en doelstellingen scherp krijgt en van barrières en risico’s inventariseert. Op basis hiervan kunnen de werkzaamheden van het projectteam worden bepaald, zodat barrières worden beslecht en risico’s worden gemanaged.

De dienstverlening van Quooste rondom projectmanagement kan zich richten op iedere fase van het project, maar concentreert zich vaak op de eerste fase (het zgn. kwartiermaken). Het van de grond krijgen van een project en het opzetten van de projectorganisatie vereist enige kennis en ervaring welke Quooste kan leveren. Wij zijn in staat snel en doeltreffend een project op gang te krijgen! Onze gereedschapskist bevat alle standaardtools: haalbaarheidsonderzoeken, business cases, stakeholderanalyses, financieringsstructuren, projectplannen enzovoort. Wat ons onderscheidt is dat er gericht wordt ingeschat welke zaken het project vooruithelpen (en welke niet).

lees meer

diensten - SE

Systems Engineering


De toepassing van SE in GWW-projecten is tegenwoordig gemeengoed. Het structureren en vastleggen van het hele project langs alle fasen van de projectlevenscyclus biedt veel voordelen. Tegelijkertijd blijkt het in de praktijk weerbarstig om SE te verbinden met het ontwerpproces, het omgevingsproces en het nemen van beslissingen in een project.

De adviseurs van Quooste beschikken over ruime ervaring op dit gebied van SE en hebben een rol gespeeld in de toepassing ervan (inter)nationaal. Zo hebben wij bijgedragen aan branche brede initiatieven als de Leidraad systems engineering voor GWW en waren wij in het verleden vertegenwoordigd in het bestuur van INCOSE (non-profit vereniging International Council on Systems Engineering).

lees meer