diensten - inkoopstrategie

Inkoopstrategie


In uw inkoopstrategie komen tal van vragen samen die gezamenlijk de kaders vormen voor de verdere uitwerking van de aanbesteding en het opstellen van het contract. Doel is om invulling te geven aan de projectdoelstellingen en te komen tot een heldere en evenwichtige verdeling van taken, verantwoordelijkheden en risico’s tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Quooste heeft ruime ervaring met het opstellen van de inkoopstrategie (ook wel contracteringsstrategie, marktbenaderingstrategie of make-or-buy analyse genoemd). Wij maken niet alleen de strategie, maar voeren die ook uit!


neem contact op

WAT DOEN WIJ


inkoopstrategie | contracteringstrategie | marktbenaderingstrategie | inkoopplan | risicogestuurd | invulling projectdoelstellingen | scopebepaling | afwegingsmodel | pubic private comparator | strategisch advies