diensten - fin beheersing

Projectbeheersing


Uw project financieel onder controle is meer dan alleen het realisatiecontract beheersen. Een gezonde balans tussen uw taakstellend budget enerzijds en de kosten anderzijds is essentieel. Inzicht in deze balans, incentives om te sturen en marge om onvoorziene omstandigheden op te vangen zijn cruciaal voor uw projectsucces.

Quooste beschikt over ruime ervaring op het gebied van financiële projectbeheersing. Het geheel overzien van kostenraming tot en met beschikbaar budget is één, de incentives kunnen bedenken om erop te sturen is veel belangrijker.


neem contact op

WAT DOEN WIJ


projectbudget | contractbudget | plafondprijs | kostenraming | businesscase | risicoallocatie | contractuele herijking | contractincentives | projectbeheersing | risicomanagement


UITGELICHT