diensten - opzet en structuur

Projectopzet en structurering


Het succes van uw project wordt in veel gevallen al bij de start bepaald. Het is cruciaal dat u de opgave en doelstellingen scherp krijgt en van barrières en risico’s inventariseert. Op basis hiervan kunnen de werkzaamheden van het projectteam worden bepaald, zodat barrières worden beslecht en risico’s worden gemanaged.

De dienstverlening van Quooste rondom projectmanagement kan zich richten op iedere fase van het project, maar concentreert zich vaak op de eerste fase (het zgn. kwartiermaken). Het van de grond krijgen van een project en het opzetten van de projectorganisatie vereist enige kennis en ervaring welke Quooste kan leveren. Wij zijn in staat snel en doeltreffend een project op gang te krijgen! Onze gereedschapskist bevat alle standaardtools: haalbaarheidsonderzoeken, business cases, stakeholderanalyses, financieringsstructuren, projectplannen enzovoort. Wat ons onderscheidt is dat er gericht wordt ingeschat welke zaken het project vooruithelpen (en welke niet).

Investeringsprojecten, voornamelijk bouwsector gerelateerd
Onze kracht ligt bij de grotere en/of complexere bouwprojecten. Dat zijn ook de projecten die het nodige maatwerk vragen in de manier waarop ze worden aangepakt en gemanaged.

Verbeterprojecten rondom de inkoopfunctie
Het vormgeven van verbeterprojecten, multi-projecten of programma’s rondom het inkoopthema’s is een kernactiviteit van Quooste. De combinatie van gedegen projectmanagement en inhoudelijke kennis van de inkoopfunctie dragen in sterke mate bij aan ons succes.


neem contact op

WAT DOEN WIJ


governance | organisatie | samenwerking | haalbaarheidsstudie | kostenraming | businesscase | planologische inpassing | verbeterprogramma