diensten - SE

Systems engineering


De toepassing van SE in GWW-projecten is tegenwoordig gemeengoed. Het structureren en vastleggen van het hele project langs alle fasen van de projectlevenscyclus biedt veel voordelen. Tegelijkertijd blijkt het in de praktijk weerbarstig om SE te verbinden met het ontwerpproces, het omgevingsproces en het nemen van beslissingen in een project.

SE in relatie tot omgevingsmanagement
Projecten zijn vaak complex omdat draagvlak bij veel stakeholders moet worden verkregen. Deze stakeholders acteren bovendien vanuit allerlei verschillende rollen, zoals interne afdelingen van de eigen organisatie, bevoegd gezag, maar ook de buurman/-vrouw van het project. In de projectaanpak moeten deze belangen een plek krijgen. Alleen dan is er naar onze mening kan op een succesvol project. Een SE-aanpak die rekening houdend met deze complexiteit is essentieel voor de succes van het project.

SE in relatie tot functioneel specificeren
Krijgen wat je wilt! Dat is waar opdrachtgevers op hopen bij de realisatie van het project. Dit vergt dat eisen worden gesteld aan de te realiseren assets en vrijheid wordt beperkt waar ongewenste oplossingen uitgesloten moeten zijn. Tegelijkertijd betekent het (ontwerp)vrijheid bieden aan de markt om slimme oplossingen te stimuleren en innovatieve oplossingen de ruimte te geven. Functioneel specificeren

De adviseurs van Quooste beschikken over ruime ervaring op dit gebied van SE en hebben een rol gespeeld in de toepassing ervan (inter)nationaal. Zo hebben wij bijgedragen aan branche brede initiatieven als de Leidraad systems engineering voor GWW en waren wij in het verleden vertegenwoordigd in het bestuur van INCOSE (non-profit vereniging International Council on Systems Engineering).


neem contact op

WAT DOEN WIJ


Implementatie SE | functioneel specificeren | vraagspecificatie | klanteisenspecificatie | inrichten werkprocessen | adviseur SE