diensten - aanbesteden

Tendermanagement


Het vormgeven van de marktbenadering is bij grote en kleine projecten een belangrijke uitdaging. Het is uiteindelijk de invulling van de projectdoelen en markeert het moment dat marktpartijen het project verder vorm gaan geven. Bij projecten boven de drempel vindt deze marktbenadering plaats door een Europese aanbesteding. 

De aanbestedingen waar adviseurs van Quooste bij betrokken zijn betreffen voornamelijk Europese aanbestedingen. Onze adviseurs beschikken over ruime ervaring met betrekking tot het vormgeven, organiseren en uitvoeren van (Europese) aanbestedingen.


neem contact op

WAT DOEN WIJ


concurrentiegerichte dialoog | onderhandelingsprocedure | niet openbare procedure | selectieleidraden | aanbestedingsleidraden | selectiecriteria | gunningscriteria | tenderboard | inkoopadviseur| inkoopmanager | contractmanager