Inkooporganisaties

Advies

Quooste werkt als project-, interim of contractmanager, maar wordt ook ingeschakeld als strategisch adviseur. 

 

diensten - 2nd opinion

Strategisch advies

Vaak zijn we gedurende langere tijd als manager betrokken bij een project. Maar Quooste wordt ook regelmatig ingeschakeld als strategisch adviseur, voor een eenmalig advies of in bijvoorbeeld een project of tenderboard. 

Strategische advisering van Quooste is gebaseerd op onze ruime en hoogwaardige ervaring en heeft vele gezichten. Wij kunnen in kort tijdsbestek een gedegen organisatieadvies geven, 2nd opinion uitvoeren of deelnemen in een beoordelingscommissie. Wij geven altijd een objectief oordeel; fris, verhelderend en soms prikkelend. Maar wel binnen de van toepassing zijnde kaders, want niets is zo vervelend als een review of beoordeling waar u als opdrachtgever meer werk aan hebt dan dat het voordeel oplevert.

 

diensten - aencrecht

Juridisch advies

Rondom het managen van een project doen zich veel juridische vraagstukken voor en moeten veel contracten worden afgesloten.

Quooste is gespecialiseerd in juridisch advies voor projecten. Wij adviseren over aanbestedings- en contactrecht en zijn actief in de opzet of bij geschillen. Wij staan voor een pragmatische aanpak, waarbij projectdoelstellingen altijd in het oog worden gehouden.

diensten - inkoopprof

Haalbaarheidsonderzoeken 

Een goed project begint met heldere doelen en kaders. Of en hoe een initiatief haalbaar is, kan een ingewikkelde puzzel zijn. Het overzien van alle relevante aspecten vereist kennis, overzicht en ervaring.  

Quooste is in staat snel en helder haalbaarheidsonderzoeken uit te voeren, omdat we in staat zijn ons te richten op de zaken die er toe doen. Onze gereedschapskist bevat alle standaardtools: haalbaarheidsonderzoeken, business cases, stakeholderanalyses, financieringsstructuren, projectplannen, enzovoort. 

 

Systems Engineering

De toepassing van SE is tegenwoordig gemeengoed in veel bouwprojecten. Het structureren en vastleggen van het hele project langs alle fasen van de projectlevenscyclus biedt veel voordelen. Tegelijkertijd blijkt het in de praktijk weerbarstig om SE te verbinden met het ontwerpproces, het omgevingsproces, het contract en het nemen van beslissingen in een project.

De adviseurs van Quooste beschikken over ruime ervaring op dit gebied van SE en hebben een rol gespeeld in de invoering en toepassing ervan in Nederland. Onze aandacht gaat vooral uit naar een effectieve toepassing in projecten, zodat robuuste specificaties ontstaan waarmee goede afspraken met stakeholder kunnen worden gemaakt en de kans op claims minimaal is.