Banner paperclips

Contractmanagement

Hieronder treft u een overzicht van de diensten van Quooste rondom contractering. Wij werken op regiebasis of leveren een integrale oplossing op basis van no-cure/no-pay. 

diensten - inkoopstrategie

Contracteringsstrategie

In de contracteringsstrategie worden de kaders neergezet voor de manier waarop een project in de markt wordt gezet. Veel of weinig contracten, vroege marktbenadering, belangen van stakeholders, functioneel of technisch specificeren, hoe marktpartijen uitdagen in de aanbesteding, wat voor contracten? Dit kan niet los worden gezien van de projectaanpak als geheel, dus moet vroegtijdig helder zijn. 

Wij zijn als geen ander in staat om vroeg in het project een integrale contracteringsstrategie te bepalen. We halen de projectdoelen boven tafel, brengen alle belangen in beeld en zorgen voor een optimale strategie met de juiste balans in risico’s, snelheid, marktbetrokkenheid. En wij maken niet alleen de strategie, maar voeren die ook uit! 

contractering | contracteringsstrategie | inkoopstrategie | inkoopplan | projectplan | stakeholders | belangen | marktbenadering 

 

diensten - aanbesteden

Tendermanagement

Het goed opzetten, organiseren en managen van tenderprocessen bepaalt mede het succes van een project. Het vinden en motiveren van de juiste marktpartijen is een voorwaarde voor een goede uitvoering. Een zorgvuldige marktbenadering is nodig om de risico’s te beheersen, zeker bij Europese aanbestedingen.

Wij zijn als tendermanager verantwoordelijk voor grotere en complexere, vaak Europese, aanbestedingen. We ontwerpen en managen het tenderproces, zorgen voor de selectie van geschikte marktpartijen, gunning waarin prijs en toegevoegde waarde in balans zijn. 

tender | tenderstrategie | aanbesteding | aanbestedingsplan | Europese aanbesteding | dialoogprocedures | onderhandelingsprocedures | EMVI | BPKV

diensten - contractmgt

Contractmanagement

Als contractmanager richten we ons op het borgen dat wederzijdse verplichtingen worden nagekomen.  Wederzijds betekent dat de verplichtingen van de opdrachtnemer belangrijk zijn, maar ook dat de opdrachtgever zijn verplichtingen nakomt. Professioneel opdrachtgeverschap gaat uit van goede samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Zakelijk maar met respect voor elkaars positie en belangen. 

Dankzij onze jarenlange ervaring overzien wij de contracten en de risico’s . We weten we hoe het spel gespeeld moet worden. We schakelen niet alleen met ons eigen projectteam maar betrekken waar nodig ook stakeholders. Zo beheersen we het contract en voorkomen claims.

contractmanagement | contractbeheersing | VTW’s | contractwijzigingen | acceptatie en toetsing | oplevering en overdracht | claims | onderhandeling | contractmanager

 

diensten - inkoopprof

Inkoopmanagement

Focus op kernactiviteiten heeft tot gevolg dat een groot deel van de omzet wordt ingekocht. Dit vraagt keuze tussen samenwerking met en concurrentie van marktpartijen. Een gerichte en goed functionerende inkooporganisatie is van cruciaal belang.

Wij werken als interim manager of geven strategisch advies over de aanpak en organisatie van de inkoop in een organisatie. Wij weten hoe besparingen te realiseren of samenwerkingen te organiseren die de prestaties van uw bedrijf verbeteren.

inkoopmanagement | inkoopstrategie | besparingen | make-or-buy | allianties | early supplier involvement | strategisch leveranciersmanagement | vendor lock in | herpositionering | onderhandeling