2895856627

Projectmanagement

Quooste is actief als projectmanager, zorgt voor de projectopzet en structurering, voert haalbaarheidsonderzoeken uit, levert strategisch en juridisch advies en doet projectbeheersing. 

Lees meer over onze projectmanagement dienstverlening.

Contractmanagement

Quooste legt de basis voor de contractering in de contracteringsstrategie, stelt contracten en aanbestedingsdocument op en is actief als tender- en contractmanager.
Ook werkt Quooste als interim manager van inkoopafdelingen.

Lees meer over onze contractmanagement dienstverlening.

Alliantiecontracten

Eén van de concepten waarin wij ons sterk onderscheiden betreft alliantiecontracten.
Alliantiecontracten kun je zien als een sterkere vorm van het bouwteam in de vorm van een joint venture op projectniveau tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Lees meer over alliantiecontracten.

Advies

Quooste werkt als project-, interim of contractmanager, maar wordt ook ingeschakeld als adviseur. 
Wij leveren strategisch of juridisch advies, doen haalbaarheidsonderzoeken, voeren second opinions uit of zijn actief in adviescommissies. 

Lees meer over onze adviesdiensten.