Onze visie 

Het contract tussen opdrachtgever en opdrachtnemer vormt de basis van de samenwerking.
De visie van Quooste op contractvorming gaat over samenwerking, die gebaseerd is op het organiseren van belangen.