Projectmanagement

Hieronder treft u een overzicht van onze diensten op het gebied van projectmanagement. 

Wij werken op regiebasis of leveren een integrale oplossing op basis van no-cure/no-pay.

diensten - opzet en structuur

Projectmanagement

Het management van een project is een brede en diverse taak. Het vereist overzicht en overwicht om alle belanghebbenden voortdurend mee te nemen en te krijgen. Een balans tussen structuur en proces. 

Quooste heeft ruime ervaring met het managen van complexe projecten. Wij zorgen ervoor dat projecten snel en doeltreffend verlopen. Wij hebben oog voor de interne stakeholders en zorgen voor zorgvuldige besluitvorming. We betrekken externe belanghebbenden en marktpartijen op een passende wijze.

diensten - geint contracten

Projectopzet & structurering

Een succesvol project begint met een doordachte aanpak. Een aanpak die is gestoeld op heldere projectdoelen, rekening houdt met de belangen van alle stakeholders en inzicht geeft in de risico’s en kansen. Scherpe kaders voor tijd, geld en kwaliteit, fasering gekoppeld aan duidelijke besluitvorming zorgen voor een beheerst project. 

Quooste heeft ruime ervaring met het opzetten van projecten.
Wij maken en implementeren van projectplannen, richten de projectorganisatie in en organiseren de passende betrokkenheid van alle partijen. Onze aanpak wordt vaak als verfrissend en vernieuwend gezien, doordat we niet snel kiezen voor een standaard oplossing maar maatwerk leveren.

diensten - fin beheersing

Projectbeheersing

Uw project beheersen is meer dan alleen financiële controle. Projectbeheersing begint met een scherp inzicht in kaders en doelen en zorgt voor voortdurend inzicht in de voortgang daarin. Actief sturen en omgaan met onvoorziene omstandigheden op te vangen zijn cruciaal voor uw projectsucces.

Quooste beschikt over ruime ervaring op het gebied van projectbeheersing. Het geheel overzien van kostenraming tot en met beschikbaar budget is één, de incentives kunnen bedenken om erop te sturen is veel belangrijker.